جدید بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها نمایش بزرگتر

بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها

محصول جدید

بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها

مؤلفین: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، مهندس رسول سپهرزاد و مهندس مصطفی هدایتی مرزبالی

انتشارات: انجمن خوردگی ایران

نوبت و سال نشر: اول، بهار 1396

شابک: 2-47-5583-600-978

جزییات بیشتر

10 قلم

250,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

اطلاعات بیشتر

بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها

مؤلفین: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، مهندس رسول سپهرزاد و مهندس مصطفی هدایتی مرزبالی

انتشارات: انجمن خوردگی ایران

نوبت و سال نشر: اول، بهار 1396

این کتاب از سه بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: آشنایی با مفاهیم اولیه و فرایندهای پالایشگاهی (شامل فصل اول و دوم)

بخش دوم: بازرسی و کنترل خوردگی در پالایشگاه‌ها (شامل فصل سوم تا هفتم)

بخش سوم: مدیریت خوردگی در پالایشگاه‌ها (شامل فصل هشتم)

عناوین فصول این کتاب عبارتند از:

فصل اول: مقدمه

فصل دوم: فرایندهای پالایش نفت خام

فصل سوم: خوردگی تر در پالایشگاه‌ها

فصل چهارم: ترک خوردن خوردگی تنشی در پالایشگاه‌ها

فصل پنجم: خوردگی خشک در پالایشگاه‌ها

فصل ششم: سایر مکانیزم‌های خسارت در پالایشگاه‌ها

فصل هفتم: روش‌های شناسایی، اندازه‌گیری و جلوگیری از خوردگی در پالایشگاه‌ها

فصل هشتم: مدیریت خوردگی

شابک: 2-47-5583-600-978

نقد و نظرات

تاکنون هیچ نقدی از طرف کاربران نوشته نشده.

نوشتن نقد و نظر

بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها

بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها

بازرسی کنترل و مدیریت خوردگی در پالایشگاه ها

مؤلفین: دکتر ابراهیم حشمت دهکردی، مهندس رسول سپهرزاد و مهندس مصطفی هدایتی مرزبالی

انتشارات: انجمن خوردگی ایران

نوبت و سال نشر: اول، بهار 1396

شابک: 2-47-5583-600-978