خانه » تازه های نشر » مجلات تخصصی (برگه 2)

مجلات تخصصی

خبرنامه شماره ۵۸ و ۵۹ ـ شهریور و مهر۱۳۹۴

خبرنامه شماره ۵۸ و ۵۹ ـ شهریور و مهر۱۳۹۴

• سخن آغازین ـ سرکار خانم دکتر فرشته رضائی ـ دبیر شانزدهمین کنگره ملی خوردگی
• برگزاری نمایشگاه جانبی کنگره
• مسابقه علمی ماهیانه انجمن خوردگی ایران
• فصلنامه زنگ ـ شماره ۶۱ ـ تابستان ۱۳۹۴
• فصلنامه علوم و مهندسی خوردگی، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۹۴
• حضور شرکت برناگداز در کنفرانس خوردگی اروپا
• حضور و موفقیت اعضای فعال و پر تلاش انجمن خوردگی ایران در کنگره بین المللی خوردگی اروپا
• برخی از همایش‌های مرتبط در ماه جاری
• دوره‌های آموزشی نیمسال دوم ۱۳۹۴ در مرکز آموزش انجمن خوردگی ایران

نشریه نگاه نافذ شماره ۹، ۱۰ و ۱۱

نشریه نگاه نافذ شماره ۹، ۱۰ و ۱۱

روند اجرای قانون در امور حفاظت در برابر اشعه

– بیمه حفاظت پرتوی، چتری بر سر پرتونگاران

– حقوق صنفی و مسئولیتهای متقابل

– استفاده از روش نوین رادیوگرافی دیجیتال برای آشکارسازی عیوب قطعات هواپیما با دقت بالا

– کنکاشی در علل پرتوگیری

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.