خانه » اخبار (برگه 10)

اخبار

گامـــــــــــــــاراد برگزار میکند

*** بازرسی رادیو گرافی و تفسیر فیلم های رادیوگرافیRT&RTI
تاریخ شروع :شنبه ۲۴/تیر/۱۳۹۶
مدت دوره :۸روز- تئوری و عملی

*** بازرسی چشمی و CWI
تاریخ شروع :شنبه ۳۱/تیر/۱۳۹۶
مدت دوره :۵روز- تئوری و عملی

Phone + 98 21  ۴۴۲ ۹۸۱ ۷۴

Mobile + 98 91  ۰۱۳ ۰۶۷ ۳۷

Fax     + ۹۸ ۲۱  ۴۴۲ ۹۸۱ ۷۵

دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول ۱۳۹۶

bigtheme
Designed & Developed by: Sepanta Group Team.